Za obisk verouka velja sledeče:
  • Otroci k verouku prihajajo samo, če so zdravi. V nasprotnem primeru jih starši opravičite katehetu, najbolje vnaprej po elektronski pošti.
  • Na verouk počakajo na župnijskem dvorišču, kamor jih pride iskat katehet. (V primeru slabega vremena pa naj preobuti in z masko počakajo v avli pastoralnega doma.)
  • Pri vstopu v pastoralni dom se je treba preobuti in si nadeti masko.