Katehumenat je uvajanje odraslih v krščanstvo. Kandidati – t.i. katehumeni – se pripravljajo na prejem zakramentov uvajanja, torej svetega krsta, svete evharistije in svete birme. Obdobje uvajanja in priprave praviloma traja eno leto in se zaključi na veliko soboto s podelitvijo omenjenih zakramentov pri velikonočni vigiliji.

Za podrobnejše informacije se obrnite na župnika.