Višina sredstev 51.728,00 €
Viri sofinanciranja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Višina sofinanciranja 31.800,00 €
Status – faza v teku
Začetek 1. 10. 2020
Predviden zaključek 30. 9. 2021

 

Projekt Jeterbenk in svetni pomniki predstavlja obnovo cerkve sv. Marjete, njene markantne okolice ter predstavitev kraja Žlebe.Gre za obnovo arhitekture na ožjem območju graščine Huntenberg – Jeterbenk na najbolj dominantni točki vstopa iz doline, to je Sv. Marjeta.V sklopu projekta se bo v spodnjem delu zvonika uredil prostor za stalne in občasne razstave, prostor za videoprojekcije v pokritem prostoru med cerkvijo in zvonikom ter različne informacijske točke.S projektom se želi približati zgodovina, kulturna in naravna dediščina širše in ožje okolice različnih skupinam, kot so vrtci, osnovne šole, srednje šole, pohodniki, upokojenci …Projekt omogoča zgodovinsko, pohodniško in turistično obogatitev, obenem pa je namenjen povečevanju obstoječih turističnih zmogljivosti, poglabljanju znanja o kraju s kakovostnimi predstavitvami. S tem projektom bo nadgrajena vsebina dosedanje Učne poti Žlebe – Jeterbenk, Poti roparskih vitezov, Hiše na hribu (mežnarija) in uporabe podružnične cerkvice za svetne namene.

Partnerji projekta
Vodilni partner: Župnija Preska
Ostali partnerji: Občina Medvode, TD Žlebe-Marjeta, TD Katarina

Podatki o sofinanciranju

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.