Sedanjo župnijsko cerkev so zidali med letoma 1939 in 1941, od stare cerkve je ostal zvonik in stranski vhod. Načrt je izdelal arh. Miroslav Zupan, tega je dopolnil arh. Vinko Glanz. Dokončali so jo po drugi svetovni vojni (arh. Janez Valentinčič). 13. oktobra 1957 je cerkev posvetil škof Anton Volk.

Kipi nekdanjega velikega oltarja, ki jih je izdelal Valentin Vrbnik, so sedaj razporejeni v prezbiteriju. Slika nad oltarjem je delo Staneta Kregarja iz leta 1957. Barvna okna so delo Marka Jermana. V zvoniku so štirje zvonovi(Mati mnogih cerkva; Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi, Družina 2012, str. 525).

Celodnevno češčenje poteka na god zavetnika župnijske cerkve, sv. Janeza Krstnika, 24. junija. Žegnanjska nedelja je druga v oktobru.