Bog je moža in ženo določil drug za drugega zato, da »nista več dva, ampak eno« (Mt 19,6): na ta način naj živita v ljubezni, bosta rodovitna in tako postaneta znamenje Boga samega, ki ni nič drugega kot preobilna ljubezen. (YouCat 206)

Zakrament zakona nastane po obljubi, ki jo mož in žena izrazita pred Bogom in pred Cerkvijo in ki jo Bog sprejme ter zapečati, in se izvrši s telesnim združenjem para. Ker Bog sam zveže vez zakramentalnega zakona, ta veže do smrti enega od obeh partnerjev. (YouCat 207)

 

Zaročenca željo, da bi sklenila zakrament svetega zakona, posredujeta župniku v času uradnih ur. Ženitveni zapisnik mora biti izpolnjen vsaj en mesec pred datumom poroke. Zanj potrebujeta samski list, ki ga izda župnik župnije, v kateri je bil vsak od njiju krščen, in potrdilo o opravljeni pripravi na krščanski zakon.