Okoliš se prvič omenja leta 989 v listini cesarja Otokarja III. pri opisu meje loške freisinške posesti. Župnija Preska je bila ustanovljena leta 1786, pred tem pa je večina njenega območja spadala pod župnijo Sora. Naknadno je župnija od župnije Šentvid nad Ljubljano dobila Golobrško sosesko, saj je bilo Golo Brdo zaradi vmesnega gričevja prej slabo povezano s svojo župnijo.

Cerkev stoji na razgledni točki sredi naselja. Omenja se leta 1309, v letu 1653 je dobila nov prezbiterij in bila posvečena leta 1660. Novo so pozidali leta 1741. Cerkve po potresu leta 1895 niso pravilno sanirali, zato je bilo treba misliti na gradnjo nove. Sedanja cerkev je bila posvečena leta 1957 (Mati mnogih cerkva; Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi, Družina 2012, str. 525).

V župnišču je bil 21. septembra 1951 skozi okno ustreljen župnik Valentin Oblak (1875–1951). Umor so izvedli pod pretvezo, da ga kličejo k umirajočemu bolniku.

Skupaj s sedanjim župnikom, Juretom Koželjem, je župnijo vodilo 13 duhovnikov in še nekaj, ki so bili tu le za krajši čas (so nadomestili umrle župnike).

 

Župniki v Preski:

Anton Jugovec 1786–1807
Lavrencij Babnik 1808–1811
Matej Megušar 1812–1845
Jurij Tomec 1845–1870
Luka Aleš 1870–1885
Martin Drčar 1885–1898
Janez Brence 1898–1927
Valentin Oblak 1927–1951
Mirko Bartol 1952–1964
Janez Ham 1964–1987
Zdravko Bahor 1987–1999
Franc Klopčič 1999–2013
Jure Koželj 2013–