Beseda ministrant izhaja iz latinščine in pomeni streči, služiti, zato ministrantom rečemo tudi strežniki. Ministrant je tisti, ki hoče z navdušenjem in prizadevnostjo služiti Jezusu in biti njegov prijatelj. Ministrant ali mašni strežnik pomaga duhovniku (mašniku) pri sveti maši in drugih liturgičnih opravilih (obredih). Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah in različnih drugih srečanjih na ravni dekanije in škofije.

 

Voditelj: župnijski upravitelj Jure Koželj s sodelavci (051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)

Kdaj: ministrantske vaje po župnijskem koledarju; sprejem novih ministrantov 8. decembra

Komu je skupina namenjena: fantom osnovnošolcem, srednješolcem, študentom …