Kdaj: redni verouk, duhovni vikend in ostala srečanja

Birmanski program bo letos še bolj bogat, saj se bližamo osebnim binkoštim, ki se bodo predvidoma zgodile maja. Kot so učenci prihod Svetega Duha zaradi Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja bolj bogato doživljali, tako bomo tudi v letošnjem birmanskem programu želeli še bolj doživeti stik z našim Odrešenikom.

Poleg rednega obiska svete maše in verouka bodo letos birmanci sodelovali:

  • V birmanskih skupinah, ki se bodo srečevale enkrat mesečno, termini bodo ob koncu tedna. Birmanske skupine bo vodil bogoslovec Luka Anžič.
  • Na birmanskih sobotah (16. 9. (Stična mladih), 14. 10., 2. 12., 16. 12., 27. 1.) bodo med nami zanimivi gostje ali pa se bomo odpravili na srečanja oz. druženja.
  • Birmanska nedelja (15. 10., 26. 11., 10. 12., 21. 1., 11. 2., 17. 3.) – takrat bodo birmanci s stalnimi uvodi (pesem slednica, veroizpoved in pozornost na prisotnost Svetega Duha pri evharistiji) sodelovali pri maši.
  • Od 12. do 14. aprila (od petka pozno popoldan do kosila v nedeljo) bomo odšli na duhovni vikend.
  • marca pa bomo preživeli skupno popoldne na dnevu za starše, botre in birmance.

Poleg naštetega pa se od vsakega bodočega birmanca ali birmanke pričakuje, da se bo z aktivnim sodelovanjem vključil v življenje župnije na vsaj enem področju po lastni izbiri. Možne dejavnosti so: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, branje beril, ministriranje, pritrkavanje, biblična skupina, čiščenje cerkve, molitvena skupina in pomoč pri katehezi za mlajše veroučence, družbeno koristno delo. Birmanci lahko tudi sami predlagajo še kakšen način sodelovanja, ki pa ga mora vnaprej odobriti g. župnik.