Predsednik: Miroslav Mozetič (051 692 698)

Podpredsednica: Irena Bečan (051 676 788)

Blagajničarka: Klara Plešec (041 298 719)

Tajnica: Martina Turk (041 270 212)

Kdaj: srečanja sodelavcev vsako drugo sredo v mesecu po večerni sveti maši