Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, velika vrata k življenju v Duhu in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. Po krstu se osvobodimo greha in se prerodimo v Božje otroke; postanemo udje Kristusa in se včlenimo v Cerkev ter postanemo deležni njenega poslanstva. (KKC 1213)

 

V naši župniji je krstna nedelja vsaka tretja v mesecu, razen če nedelja sovpada s kakšnim pomembnim praznikom ali žegnanjem (točni termini krstne nedelje za posamezen mesec so napisani v župnijskem koledarju in v oznanilih). Krst se obhaja po sveti maši, ki je ob 9.30, lahko pa tudi med mašo.

Priprava staršev in botrov na krst poteka v župnišču in sicer v četrtek pred krstno nedeljo, v poletnem času ob 20.00, v zimskem pa ob 17.00. Za pripravo je potrebna predhodna prijava pri župniku. Če starša, ki želita krst otroka, ne živita na območju naše župnije, potrebujeta dovoljenje za krst drugod, ki ga izda župnik župnije, v kateri živita. Boter pa potrebuje potrdilo o sposobnosti za botra, ki ga prav tako izda župnik župnije, v kateri biva. Boter je lahko eden ali pa sta to boter in botra.