Geografsko leži župnija Preska na polovici poti med Kranjem in Ljubljano, v občini Medvode. Cerkveno-upravno spada v dekanijo Ljubljana-Šentvid in v prvi arhidiakonat.

Župnija obsega naslednje kraje in naselja: Preska, Medvode (brez Svetja), Seničica, Golo Brdo, Žlebe, Vaše in Goričane (polovico vasi vključno z gradom Goričane).

Župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika stoji na razglednem mestu sredi naselja Preska, ki je danes integralni del Medvod.

Župnija ima tri podružnične cerkve: cerkev Svete Trojice na Golem Brdu, cerkev svete Marjete v Žlebeh in cerkev svetega Jakoba na Petelincu. Poleg tega je na ozemlju župnije še kapela Marije Pomočnice na Bonovcu in nadškofijski dvorec Goričane, kjer je kapela svetega Frančiška Saleškega.