Pogoj za odpuščanje grehov je človek, ki se spreobrne, in tisti, ki mu v Božjem imenu podeli odvezo od njegovih grehov. (YouCat 231)

K vsaki spovedi spadajo izpraševanje vesti, kesanje, trden sklep, priznanje grehov in pokora. (YouCat 232)

Spoved spravi grešnika z Bogom in Cerkvijo. (YouCat 239)

 

Otroci grejo prvikrat k spovedi v času priprave na prvo sveto obhajilo, v naši župniji je to v 2. razredu osnovne šole.

Zakrament sprave z Bogom prejemajmo čim pogosteje. Za spoved je župnik vedno na voljo po dogovoru, redno spovedovanje pa je 20 minut pred sveto mašo. Pred največjimi prazniki (velika noč, vsi sveti, božič) je v nedeljo popoldan organizirano župnijsko spovedovanje.