Mladinski pevski zbor Carpe musica

Pot našega zbora se je začela leta 1999. Od takrat ga vodi zborovodkinja Ema Gortnar, ki potrpežljivo upošteva vse naše sposobnosti in glasbene želje. Pevci našega zbora so dijaki in študentje, ki radi hodijo na redne vaje enkrat v tednu ter pet k sveti maši ob nedeljah. Naše osebnosti so zelo različne, vse pa nas povezuje ljubezen do petja.

Leta 2010 smo se preimenovali v mladinski pevski zbor Carpe musica. Tudi sedaj prepevamo tiste pesmi, ob katerih uživamo, seveda pa vzamemo v roke tudi težje pesmi, pri katerih imamo ponavadi več vaj in so namenjene praznikom v župniji.

Vabijo nas tudi na poroke ali prireditve v domači ali drugih župnijah po Sloveniji.

Enkrat ali dvakrat letno nas pot vodi na pevski teden v prijetnem okolju, kjer se družimo in imamo intenzivne pevske vaje.

Udeležujemo se tudi pevskih revij ipd., ki nam dajejo več znanj in izkušenj za naše nadaljnje delo v zboru.

 

Zborovodkinja: Ema Gortnar (031 399 320, ema.gortnar@guest.arnes.si)