Ob 6. uri zjutraj se je pred Božjim grobom zaslišala trikratna velikonočna Aleluja. Vreme je onemogočilo daljšo vstajenjsko procesijo po Preski, tako da se je odvila v skrajšani obliki samo po cerkvi. Sledilo je slovesno praznovanje našega največjega praznika.