Župnija Preska

Župnijski pastoralni svet 2015-2020

Člani:

 • Jure Koželj, župnijski upravitelj
 • Franci Bečan, Seničica
 • Anton Bizant, Žlebe
 • Lucija Bizant, Žlebe
 • Sandi Cizelj, Preska
 • Aljaž Husak, Vaše
 • Irena Jamnik, Golo Brdo
 • Jože Jarc, Vaše
 • Tea Kopač, Golo Brdo
 • Ana Lenassi Zupan, Preska
 • Miha Lešnjak, Golo Brdo
 • Minka Mihovec, Žlebe
 • Martin Močnik, Preska
 • Jože Mohar, Goričane
 • Patricia osan, Medvode
 • Slavko Plešec, Preska
 • Miha Podgoršek, Medvode
 • Darja Repanšek, Preska
 • Ivanka Šušteršič, Seničica
 • Jože Šušteršič, Seničica
 • Martina Turk, Vaše
 • Iztok Žebovec, Medvode