Ob petkih in nedeljah v postnem času ste lepo povabljeni k premišljevanju križevega pota.

Petkova molitev poteka pol ure pred večerno sv. mašo v župnijski cerkvi, nedeljska pa ob 15. uri (na 4. postno nedeljo še zadnjič na Golem Brdu, na 5. bo dekanijski križev pot pri sv. Marjeti, na cvetno nedeljo pa ob 16. uri v župnijski cerkvi).

Molitev vodijo različne župnijske skupine.