V soboto, 4. marca, ob 19.30 smo imeli v dvorani Valentina Oblaka prvi postni večer.

Prof. dr. Matjaž Zwitter, zdravnik onkolog nam je spregovoril o evtanaziji.

Evtanazija je globoka etična tema, ki zadeva človeka in družbo v samem bistvu, gre za odnos družbe do starih, bolnih in umirajočih. V Sloveniji poteka javna razprava o legalizaciji evtanazije in zdravniške pomoči pri predčasnem končanju življenja. V državah razvitega sveta javna podpora legalizaciji evtanazije narašča. Število evtanazij in samomorov  z zdravniško pomočjo narašča. Merila za evtanazijo, kot so: nevzdržno trpljenje, ki ga ni mogoče ublažiti, neozdravljiva bolezen, kratko pričakovano preživetje, bolnikova svobodna odločitev brez pritiska drugih oseb, niso eksaktna, mogoče jih je široko interpretirati. Etično najbolj sporna je usmrtitev bolnikov z duševnimi motnjami. Večina bolnikov z rakom ne želi evtanazije zaradi trenutnega trpljenja, ampak zaradi zavedanja, da so hudo in neozdravljivo bolni, bojijo se prihodnosti, odvisnosti od tuje pomoči, izgube dostojanstva. Ko družba sprejme ta način umiranja, se lahko pojavijo pritiski, naj se stari, bolni in umirajoči umaknejo.

Opustitev neutemeljenega intenzivnega zdravljenja pri terminalnih bolnikih je strokovno in etično pravilno ravnanje. Slovenske zdravniške organizacije nasprotujejo legalizaciji evtanazije in zdravniški pomoči pri samomoru. V Sloveniji zanemarjamo druga vprašanja povezana z zadnjim obdobjem življenja: paliativna oskrba, negovalne bolnice in hospici, zakon o dolgotrajni oskrbi, pomoč na domu.

V soboto, 25. marca, ob 19.30 smo imeli drugi postni večer.

Jezuit p. Milan Bizant nam je v prvem delu prebral in razložil več odlomkov iz Svetega pisma, ki se nanašajo na odnos med Jezusom in Marijo. V drugem delu večera nam je govoril o dostojnem umiranju. Čas pred pričakovano smrtjo je dragocen za umirajočega in njegove najbližje. Občutenja in razmišljanja iz obdobja, ko mu je pred desetletji umiral oče in si jih je zapisal v dnevnik, nam je predstavil v zelo čustveni in pretresljivi pripovedi.