V soboto, 11. marca, smo romali po poti blaženega mučenca Alojzija Grozdeta.

Alojzij Grozde, veren dijak in literarni ustvarjalec, je umrl nasilne smrti januarja 1943. Leta 1992 se je začel postopek za Grozdetovo beatifikacijo. Na slovenskem evharističnem kongresu v Celju leta 2010 je poseben papežev odposlanec, državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, v imenu papeža Benedikta XVI. mučenca Alojzija Grozdeta razglasil za blaženega.

Ustavili smo se v Tržišču pri Mokronogu. V Gornjih Vodalah se je 27. maja 1923 rodil Lojze Grozde in bil krščen v župnijski cerkvi Svete Trojice. V bližnjem Šentrupertu je bil po mučeniški smrti pokopan na tamkajšnjem pokopališču. Ogledali smo si župnijsko cerkev sv. Ruperta, eno najlepših gotskih cerkva v Sloveniji. Na bližnjem griču imenovanem Vesela gora, kjer stoji romarska cerkev sv. Frančiška Ksaverija, smo opravili pobožnost križevega pota. V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mirni smo obudili spomin na žalostni dogodek zasliševanja, mučenja in usmrtitve blaženega mučenca. V romarski cerkvi Marije Pomočnice na Zaplazu smo imeli sv. mašo. Leta 2011 so iz Šentruperta na Zaplaz slovesno prenesli relikvije blaženega Grozdeta in jih položili v po njem poimenovano kapelo. Danes je Zaplaz priljubljeno romarsko središče. Proti večeru smo obiskali še cistercijanski samostan v Stični. Samostansko cerkev Žalostne Matere Božje je dal v 12. stoletju zgraditi oglejski patriarh Peregrin.