V prejšnjem stoletju smo v preški cerkvi dobili dvakrat nove orgle. Mojster Jenko Franc je prvič naredil orgle leta 1930 kot opus 7 še v stari cerkvi z dvema manualoma, 13 registri in 900 piščalmi. Ker so bile te orgle za novo cerkev premajhne, jih je leta 1943 povečal na 24 registrov. Njegov sin Jenko Anton je leta 1972 dodal še 2 registra (Oboa 8′ in Tromba 8′). Tako imajo orgle danes 26 registrov in 1640 piščali.

Stanje orgel pred obnovo

Črvojedina je začela napredovati pri lesenih piščalih, kot tudi pri sapnicah in orgelski omari. Zato je bilo nujno potrebno plinjenje proti lesnim zajedalcem. Zaprašenost je tudi vse bolj onemogočala redno vzdrževanje. Čez 10 let bi bila obnova dosti težje izvedljiva ali celo nemogoča. Na podlagi tega se je župnija odločila za poseg, s katerim se instrumentu življenjska doba občutno podaljša, kajti cena za nabavo novih orgel bi danes glede na volumen cerkve presegla številko 300.000 EUR.

Preška župnija je še vedno v dolgovih za pastoralni dom, zato smo se za popravilo orgel odločili za najnujnejša dela, kar pomeni, da orgle niso bile v celoti generalno obnovljene.
Narejeno je bilo naslednje:

 • Čiščenje kompletnih orgel.
 • Prospektne piščali (to je sprednji vidni del) so bile na novo prebarvane.
 • Jezičniške piščali (Tromba 8′, Oboa 8′, Pozavna 16′) so bile na suho očiščene, vse ostale kovinske piščali pa so bile oprane in odpravljene poškodbe na njih.
 • Lesene piščali: črvojedina je bila pokitana. Velike piščali (3 – 5m) so bile ročno prelakirane na mestu. Krajše od 3m pa so bile odpeljane in tudi potopljene v aceton lak. S tem se je preprečilo tudi ponovno naselitev insektov v piščali. Pokrite lesene piščali so bile tudi na novo zatesnjene z usnjem.
 • Na zgornjem delu so sapnice bile odprte, zračni kanali pod piščalmi so bili očiščeni, stožci so bili pregledani, prehodi zraka iz tona v ton odpravljeni in ponovno zatesnjeni.
 • Stojišča in nosilci piščali so bili na novo pritrjeni. Z dodatnimi pripomočki je sedaj omogočen dostop z roko do vsake piščali.
 • Nedelujoči ali slabo delujoči mešički so bili zamenjani, pnevmatska traktura pa nastavljena na čim hitrejše možno delovanje.
 • Šopi svinčenih cevi so pregledani in na novo pritrjeni.
 • Manualni klaviaturi sta na novo filcani, polirani in regulirani.
 • Ventili pedalne klaviature so preoblečeni v novo usnje, nameščene so nove povratne vzmeti v ventilju in novi vzvodi pod pedalnimi tipkami. Pedalna klaviatura je prav tako na novo lakirana in filcana.
 • Orgle so bile v celoti intonirane in uglašene na a1 = 440 Hz pri temperaturi 19 °C.

Kaj bi bilo v bodoče še potrebno narediti:

 • Menjava vseh usnjenih mešičkov z novimi (2200 kosov). Pri starih mešičkih je usnje preperelo in pokajo. S tem se prekine kontakt med igralnikom in piščaljo.
 • Kompletno novo mehovje z dodatnim pomožnim mehovjem. Na starem mehovju je že zelo slabo usnje.
 • Novi dovodi močnejšega pritiska zraka v zgornji del sapnic I. in II. manuala. To bi pomenilo hitrejše funkcijsko delovanje orgel.
 • V igralniku je potrebno zamenjati vse membrane z novimi (350 kosov). Tudi na njih že poka tako imenovani cefir in prekine kontakt med igralnikom in piščaljo.

Na koncu je moja dolžnost, da se zahvalim še vsem ostalim, ki so pri tem projektu kakor koli pomagali tako materialno, kakor fizično.