Za našo župnijo je bila nedelja 12.10. žegnjanska. Bila je kar dvakrat praznična, saj smo poleg obletnice posvetitve naše farne cerkve praznovali še blagoslovitev obnovljenih orgel. Cerkev nas je pričakala slavnostno okrašena z venci iz bršljan na koru in z mlaji na vhodu ter napisom: »Zadonite orgle obnovljene« .Slovesno mašo in blagoslovitev orgel je vodil naš rojak župnik Ciril Plešec ob somaševanju našega župnika. S pesmijo »Marija pomagaj nam sleherni čas« , ki jo je g. Ciril sam zaigral, cerveni pevci in vsi prisotni pa zapeli so bile orgle otvorjene. Orgelski mojster in tudi naš župljan Marjan Bukovšek je predstavil orgle in potek restvratorskih in obnovitvenih del, ki so potekala zadnji mesec. Pri maši so sodelovali tudi farani s prošnjami in prinašanjem mašnih darov, polepšali pa zvoki obnovljenih orgel in lepo petje cerkvenih pevcev. Sledila je še zahvala župnika g. Bukovšku in njegovemu sinu Davidu, ki sta delo na obnovi orgel vodila, ključarjema Janiju Mraku in Marku Bečanu za obnovo omare in tlaka na koru, organistu Jožetu Šušteršič in zborovodji Evgeniju Pavlusu, ki so za spomin prejeli sliko s fotografijo obnovljenega kora. Zahvala tudi vsem, ki so s svojim delom poskrbeli za krasitev, vence, pospravljanje cerkve in ureditev okolice. Z »ofrom« ob koncu vseh nedeljskih maš smo farani prispevali h kritju stroškov, pred cerkvijo pa je sledilo še prijetno druženje in klepet ob dobrotah, ki so jih napekle naše gospodinje.
Pri večerni maši je na orgle igral organist Tomaž Sevšek, ki je imel po maši tudi koncert. Izvajal je dela Mendelsona, Bacha, Bizeja, Schuberta in drugih avtorjev na orglah, nekatere sklade pa na 130 let starem harmoniju. Orgle so zvenele v vsej svoji lepoti in moči in s temi zvoki smo zaključili naše praznovanje.

Kratka zgodovina orgel: Orgle je izdelal orgelski mojste Jenko še za staro preško cerkev leta 1930. Ker so bile za novo cerkev te orgle premajhne so bile leta 1943 povečane in imajo sedaj 26 registrov in 1640 piščali.