V postnem času ob petkih (ob 17.30 v župnijski cerkvi) in ob nedeljah (do vključno 4. postne ob 15.00 na Golem Brdu) poteka pobožnost križevega pota, ki jo pripravljajo različne župnijske skupine, od najmlajših veroučencev do odraslih.

28. februarja so pri križevem potu sodelovali birmanci.