1. oktobra smo člani župnijskega pastoralnega sveta sobotno dopoldne preživeli na duhovni obnovi. Osrednja tema srečanja je bila papeževa spodbuda Radost ljubezni. Duhovno obnovo smo začeli z molitvijo pred Najsvetejšim v kapeli. V nadaljevanju so nam župnik Jure, katehet Matevž in bogoslovec Tadej na kratko predstavili povzetek glavnih poudarkov iz omenjene spodbude. Po odmoru za kavo smo člani v skupinah prebrali nekaj posameznih točk iz dokumenta in ob njih razmišljali, tako z osebnega vidika kot tudi župnijskega. Svoja razmišljanja in tudi kakšno ugotovitev so skupine na koncu delile z vsemi navzočimi. Duhovno obnovo smo zaključili s skupnim kosilom.