Na god Darovanja Device Marije v templju se je dopolnil zemeljski čas plemenitega škofa dr. Jožefa Smeja. Škof Jožef Smej je leta 2014, na petek pred 2. postno nedeljo, obiskal našo župnijo. Pri nas je ostal tri dni, ker je vodil postno duhovno obnovo. Med drugim je blagoslovil tudi kapelo v župnišču in v nedeljo pri poldeseti maši postavil devet mož v službo ključarja ter trem ključarjem izročil plakete z nazivom častni ključar. Pri sveti maš na nedeljo, ko se bere poročilo o dogodku spremenjenja na gori Tabor, je g. škof na prižnici pridigal. Pridigo je začel z besedami, ki se jih še danes dobro spominjam in mi bodo za vedno ostale v spominu. Dejal je, da se je Jezusovo obličje večkrat spremenilo: najprej ob rojstvu, ko si je nadel obličje človeka, potem na gori spremenjenja, ko je pokazal učencem svoje Božje veličastvo, nato na križu, ko je umiral in je o njem prerok Izaija zapisal: »Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli.« (Iz 53,2) in na koncu v evharistiji, ko je ostal med nami navzoč pod podobo svete hostije. Kako globoke misli častitega škofa Jožefa Smeja. Vedno bolj ugotavljam, da smo takrat pred seboj imeli še peto obličje Jezusa v podobi dobrega pastirja škofa Jožefa Smeja. Še enega dogodka iz tridnevnega bivanja v Preski se spominjam. Namreč za kapelico v župnišču sem takrat na nadškofijo prosil za dovoljenje, da bi v njej lahko hranil Najsvetejše. Pa prošnja ni bila odobrena. Iskreno – bil sem razočaran. O tem sem potožil škofu in me je potolažil. Rekel je, da tudi sam tega ne razume, a da naj počakam, morda bodo nekoč tam ljudje, ki me bodo razumeli in mi to dovolili. Ob odhodu domov je dejal, da se je imel v Preski zelo lepo in da bi še rad prišel.

Gospod škof Jožef Smej, preški farani smo Vam zelo hvaležni za Vaš obisk in vse vaše besede spodbude in molitve. Obljubim Vam, da bo naša župnija, ko bo to mogoče, poromala v vašo rojstno župnijo in na Vaš kraj, kjer Vaše zemeljsko telo čaka poslednjega vstajenja. Prosim Vas, da nas v teh težkih časih spremljate in blagoslavljate iz kraja večnega smejanja. Verjamem da se tam skupaj z Vašim prijateljem nadškofom Alojzom Uranom skupaj veselita.

župnik Jure Koželj in hvaležni farani