Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo za vse razrede v ponedeljek, 5. 9., in torek, 6. 9., od
16.00 do 18.30.

Tudi letos smo pripravili vpisnico za vse veroučence, ki jo izpolnite že pred vpisom in je dostopna spodaj ali pa jo odprete tukaj.

Ob vpisu boste imeli možnost odločitve za običajni verouk ali družinsko katehezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne učbenike.

Kdor še ni vrnil veroučnega spričevala, naj tudi to uredi ob vpisu.

 

Učbeniki in delovni zvezki

1. razred /
2. razred skripta za pripravo na prvo sv. obhajilo Zvezek 5 €
3. razred Kristjani praznujemo skupaj Zvezek 12 €
4. razred Pot v srečno življenje Knjiga

Zvezek

9,5 €

7,5 €

5. razred Znamenja na poti k Bogu Knjiga

Zvezek

9,5 €

7,5 €

6. razred Skupaj v novi svet Knjiga 9,5 €
7. in 8. razred  V življenje Knjiga 9,5 €
9. razred / / /