9. februarja je poldeseto sveto mašo obogatilo sodelovanje veroučencev 6. razreda. Na 5. nedeljo med letom smo posebej razmišljali o Jezusovem naročilu, naj bomo sol zemlje in luč sveta. Po maši smo dobili mošnjičke s soljo, ki jih bomo doma postavili na vidno mesto, da se bomo kar se da pogosto spomnili na to našo nalogo.