Spoštovani starši,
vstopili smo v mesec maj, ki je mesec šmarnic. Letos ne bodo potekale v cerkvi v okviru svetih maš. Vse to zaradi ukrepov. Vabim pa vas, da šmarnicam prisluhnete preko Facebooka naše župnije. Natisnite si sliko sv. Terezije in litanije. Služi naj kot hišni oltarček, ob katerem se zbirajte k molitvi in prošnji za varstvo in blagoslov. Litanije so nepopolne, vsak večer bo pri šmarničnem branju omenjena manjkajoča besedica, ki bo dopolnila litanije.
Vabim vas, da ob nedeljah obiščete kakšno Marijino kapelico ali znamenje v naši župniji in se tam priporočite Božji Materi za pomoč in varstvo. Vse to bo najlepša kateheza in pričevanje vere za vero vaših otrok. Dragi starši. Lepo vas pozdravljam in se vam iskreno zahvaljujem, da ste v tem času oče, mama, vzgojitelji, učitelji, kateheti, psihologi … Vsak dan se vas posebej spomnim v molitvah, enkrat tedensko se pozno zvečer sprehodim mimo vaših domov in nanje s kadilom, blagoslovljeno vodo in soljo kličem Božji blagoslov. Gospoda prosim, naj vam vlije dovolj moči, da bi zmogli, vam varuje službe, predvsem pa mir v vas in okoli vas.
Prihodnji teden bomo začeli s svetimi mašami v cerkvi. Vsak večer bodo maše ob 19.00. V nedeljo bodo svete maše ob 6.30, 8.30, 10.30 in zvečer ob 19.00. Za varnost v cerkvi bo kar najbolj poskrbljeno. Seveda pa morate priti z maskami. Družine lahko sedite skupaj v klopi. Za nedeljsko sv. mašo tokrat velja vsaka tedenska sveta maša. Tako da lahko pridete kadarkoli čez teden, pa bo veljalo za nedeljo. To velja samo tokrat v času izrednih razmer.

Lepo vas pozdravljam in na vas kličem:

Blagoslovi vas + Bog Oče + in Sin + in Sveti Duh

Jure, župnik

Oltarček
Litanije – za dopolnjevanje