Za Mali Šmaren župnijska Karitas Preska vsako leto organizira romanje starejših, zato smo v soboto 6. septembra odšli na romanje po poteh blaženega Alojzija Grozdeta. Zbralo se nas je za poln avtobus in krenili smo proti Dolenjski. Med potjo nam je naš župnik g. Jure Koželj predstavil otroštvo, osebnost in pokončno držo tega mladeniča, katerega dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu evharistije. Najprej smo se ustavili v dolenjskem božjepotnem svetišču na Zaplazu, kjer pod čudovitim Rupnikovim mozaikom počivajo relikvije tega mučenca. Zaplaz nas je pričakal v dežju, zato smo bili prikrajšani za čudovit razgled. V cerkvi smo z molitvijo rožnega venca počastili Marijo in se ji priporočili ter imeli romarsko sv. mašo. Počastili smo relikvije našeg blaženega, se mu priporočili in ga prosili za varstvo naše mladine. Obiskali smo tudi kraj mučeniške smrti v Mirni, kjer je bil ob potoku v zavetju skalovja leta l943 umorjen. Pot nas je potem vodila v Šentrupert na pokopališče, kjer so do leta 2011 počivali Grozdetovi posmrtni ostanki. V gostilni v Šentrupertu so z dobrim kosilom poskrbeli za naše želodčke. Ogledali smo si še gotsko cerkev v Šentrupertu, kjer nam je tamkajšnji g. župnik predstavil zgodovino cerkve in pomembnost kraja v času celjskih grofov. Obiskali smo še Škocjan, kjer v skupnosti Cenakolo živi 13 fantov iz različnih držav, ki se odvajajo od zasvojenosti. Domov smo se vrnili dobro razpoloženi, saj smo preživeli duhovno bogat in prijeten dan. Hvala g. Ivanki za dobro organizacijo in g. župniku za duhovno vodstvo.