V petek 26. 9. po večerni maši smo se zbrali v dvorani pastoralnega doma in prisluhnili besedam postulatorja patra Andreja Pirš-a, ki nam je opisal življenje, delo, njegov pomen za teologijo in potek postopka za beatifikacijo tega izrednega moža. Prof Strle se je rodil na Osredku nad Cerknico leta 1915, v duhovnika je bil posvečen leta 1941. Za novomašno geslo si je izbral verz: »Povsod Boga » in mu ostal zvest vse življenje.Veliko se je ukvarjal z mladimi. Povojna oblast ga je zelo preganjala in je bil kar trikrat obsojen na zaporno kazen. S skrajno osebno skoromnostjo in neutrudnim delom je prof Strle ustvaril obširno teološko delo kot avtor kniig, skript,člankov in razprav ter prevajalec in tudi lektor. V svoji skromnosti je odklanjal vse posvetne časti.

Že leta 1944 je napisal knjigo o Alojziju Grozdetu, ki je bila tudi vzrok za njegovo 5 letno zaporno kazen v povojnem času. Od leta l956 je bil profesor dogmatike na ljubljanski Teološi fakulteti. Kljub temu je ves čas dejavno deloval pri pastoralnem delu na župnijah in kot neutruden spovednik. Tudi v naši župniji je pustil svoj pečat, saj je v času bolezni takratnega župnika Mirka Bartola med leti 1961 do 1964 ob koncu tedna skrbel za našo župnijo. Sledila so še pričevanja župljanov, ki so s svojimi spomini oživili tisti čas. Ob koncu smo vsi zbrani zmolili molitev v priprošnjo k božjemu služabniku Antonu Strletu za pospešitev njegove beatifikacije in zapeli pesem »Povsod Boga« .