Namesto tradicionalnih postnih predavanj (kot smo jih v župniji imeli v preteklih letih) dajemo letos možnost nekoliko drugačne priprave na veliko noč in osebne duhovne rasti v odnosu do križanega in vstalega Jezusa, našega Gospoda in Odrešenika.

Sredi današnjega potrošniškega ritma, sužnjelastniških in grobih odnosov doživljamo, da smo tarče kamenjanja s strani svojega srca in drugih. Po medijih je kamenjanje bližnjih na dnevnem redu. Ko kamenjamo druge, smo tudi sami kamenjani in srčno veselje umre, se zaduši. On pa stoji sredi med nami in sklonjen piše po tleh. Nikogar ne obsodi. Vabi nas, da se ozremo v svojo resnico skozi njegove oči. To nas bo ozdravilo. Tudi zate in zame velja spodbuda in veselje: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in zajemaj iz mojega usmiljenja do sebe in do vseh. Vsi dobrodošli.

Obseg duhovnih vaj in način dela: Skupna tedenska srečanja se začnejo s sveto mašo ob 18. uri v cerkvi. Homilija je usmerjena na vsebino duhovnih vaj prihodnjega tedna. Vsakič je po maši v dvorani pastoralnega doma srečanje udeležencev po malih skupinah, v katerih si na kratko povedo svojo izkušnjo preteklega tedna. Sledijo še kratka navodila in nasveti. Vsak udeleženec vsak teden po e-pošti dobi  gradivo za osebno dnevno molitev. Tisti, ki nima e-pošte, bo dobil fotokopije. Vsak, ki želi, se lahko vsakih štirinajst dni (ali po dogovoru) sreča tudi v osebnem pogovoru z molitvenim spremljevalcem. Pogovor teče o doživljanju in poteku osebne molitve. Je zaupen. Spremljevalec ima sam izkušnjo molitve in tudi spremljanja. Običajno po nekaj tednih duhovnih vaj pri udeležencih nastopi določena kriza (ki je dobro znamenje), odpor in skušnjava po prenehanju. Nekateri odnehajo, drugim pa se po pogovoru s spremljevalcem in v mali skupini vrne moč in veselo nadaljujejo. Včasih že eno srečanje s spremljevalcem lahko bistveno pomaga k preobratu v osebni molitvi in k novemu koraku v duhovni zrelosti. Sv. Ignacij je vedno poudarjal, da tam, kjer je več odporov in skušnjav, Bog daje večjo milost. Zato je duhovni boj nekaj običajnega in dobrodošlega.

Datum: vsako soboto od 18h (maša) do 20h. Začnemo v soboto, 13. 2., in končamo v soboto po veliki noči, 2. 4. 2016!

Vodi: p. Viljem Lovše DJ s sodelavci

Informacije in prijave: Iztok Žebovec, tel.: 040/813-509 ali iztok.zebovec@siol.net. Izjemoma se lahko prijavite tudi na prvem ali drugem srečanju. Tisti, ki bi želeli prejemati samo tedensko gradivo, se prijavite na e-pošto: iztok.zebovec@siol.net

 

Podrobnejše informacije o poteku duhovnih vaj in načinu dela najdete v zloženki.