Potrpežljiv človek je boljši kakor junak, gospodar nad svojim duhom boljši kakor osvajalec mesta. (Prg 16,32)

Potrpežljiv človek bo sicer moral zdržati do določenega trenutka, potem pa mu bo spet dano veselje. (Sir 1,23)

Ne reci: »Grešil sem. In kaj se mi je zgodilo?« Gospod je namreč potrpežljiv. (Sir 5,4)

Gospodov služabnik se ne sme prepirati, temveč mora biti do vseh blag, zmožen za poučevanje in potrpežljiv. (2 Tim 2,24)

Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje. (2 Pt 3,9)

Spodbuda za potrpežljivost v osebni duhovni rasti postnega časa. Za potrpežljivost do bližnjih, ki me obdajajo. In prošnja, da bi mogli začutiti Božjo potrpežljivost, ki je del Njegovega usmiljenja.