Kot je v navadi, v prvem delu postnega časa ob nedeljah ob 15. uri poteka molitev križevega pota v podružnični cerkvi na Golem Brdu. Na 2. postno nedeljo so pri pobožnosti sodelovali naši letošnji birmanci in njihovi starši. Križev pot bo še dvakrat na Golem Brdu, na tiho nedeljo (6. aprila) bo dekanijski križev pot pri sv. Marjeti, na cvetno nedeljo pa bo molitev v župnijski cerkvi.