V postnem času o postajah križevega pota skupaj beremo in premišljujemo ob petkih pred večerno sveto mašo in ob nedeljah popoldan. Prve štiri postne nedelje je križev pot potekal na Golem Brdu, pobožnost so pripravljali sodelavci Karitas, člani ŽPS, mladi in bodoči birmanci. Na tiho nedeljo (22. 3.) bo dekanijski križev pot po poti k cerkvi sv. Marjete, na cvetno nedeljo pa bo križev pot v župnijski cerkvi.