Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na Vlado poslalo predlog novega Družinskega zakonika. V njem ministrstvo še vedno vztraja pri redefiniciji zakonske zveze in družine. Prav tako pa uvaja sporne posvojitve otrok v istospolne skupnosti. O predlogu bo Vlada glasovala predvidoma ta četrtek 10.12. oz. prihodnji četrtek 17.12. Zato vas lepo prosimo, da o tem informirate čim širši krog znancev, sosedov in prijateljev ter jih povabite, da podpišejo peticijo in članom Vlade pošljejo svoje stališče o omenjenem predlogu.

Prilagamo predlog pisma (lahko ga oblikujete tudi po svoje), ki ga čim prej pošljite po e-pošti na spodnje naslove naše vlade:

Spoštovani gospod predsednik vlade Borut Pahor, spoštovane gospe in gospodje!

Pozivam Vas, da zavrnete predlog novega družinskega zakonika v taki obliki kot Vam je predložen. Ministrstvo (in v primeru njegovega sprejetja tudi Vlada) je v njem bistveno prekoračilo legitimne meje pravne države. Prva in temeljna naloga pravne države je, da zagotavlja pravičnost med člani družbe. Predlog družinskega zakonika pa pod pretvezo zagotavljanja enakopravnosti pred zakonom vsiljuje definicijo družine, ki je tuja veliki večini ljudi. To so jasno pokazale raziskave javnega mnenja in številni odzivi civilne družbe. Samo pripravljavci zakona in od ministrstva izbrani “strokovnjaki” ga zagovarjajo.

Prepričani smo, da je opredelitev zakonske zveze, družine in posvojitev otrok, stvar vseh državljanov. Zato o tako pomembnih temah ne more odločati medijsko glasna manjšina, temveč čim širši krog ljudi, politike oz. javnosti. Zato vas pozivam, da se v predlogu novega Družinskega zakonika zavzamete za vrednoto zakonske zveze in družine kot skupnost moškega, ženske in otrok. Prav tako pa otrokom priznate pravico do očeta in matere.

Enostransko spreminjanje temeljnih vrednot je v času hude socialne krize in brezposlenosti, neprimerno in dolgoročno neodgovorno dejanje.

S spoštovanjem,

(Ime in priimek)

Predlagamo, da svoje nestrinjanje z Družinskim zakonikom pošljete na e-naslove predsednika Vlade in ministrov:

gp.kpv@gov.si gp.svr@gov.si; gp.mddsz@gov.si; gp.mf@gov.si; gp.mg@gov.si; gp.mju@gov.si; gp.mkgp@gov.si; gp.mk@gov.si; ssj.mnz@gov.si; gp.mnz@gov.si; glavna.pisarna@mors.si; gp.mop@gov.si; gp.mp@gov.si; gp.mzp@gov.si; gp.mss@gov.si; gp.mvzt@gov.si; gp.mz@gov.si; info.mzz@gov.si; gp.svlr@gov.si; urad.slovenci@gov.si

Za vse kar boste naredili za naše družine in otroke, se vam najlepše zahvaljujemo.

Uredništvo 24KUL.si in Civilna iniciativa Za družino in pravice otrok>

Podpiši peticijo na: http://www.ipetitions.com/petition/druzina/index.html

Več informacij na: www.24kul.si.