Obveščamo vas, da ima župnija nov e-naslov: zupnija.preska@gmail.com.