Biti odprta knjiga življenjskega komentarja Božje besede

Prav v tednu krščanske edinosti obhajamo nedeljo Svetega pisma. Tako želimo še posebej poudariti, da je Sveto pismo vsem kristjanom sveta knjiga, knjiga vseh knjig, knjiga Božje resnice in zato eden od obstoječih temeljnih kamnov krščanske edinosti med vsemi krščenimi. Smisel nedelje Svetega pisma je lepo zapisal Nehemija v 8. poglavju svoje knjige. Nehemija opisuje prizor slavja ob na novo najdenih knjigah Mojzesove postave. Duhovnik Ezra je prinesel knjigo postave na vzvišeno mesto pred zbor, jo »odprl« in »ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena h knjigi postave«, ko »je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva« (Neh 8,2-3). Kakšno vabilo za nas, ves dan so vztrajali pri poslušanju. Ker niso znali brati, so bili odvisni od poslušanja, mi pa želimo še bolj zavestno sami in skupaj brati to knjigo življenja. Tudi mi smo v župnijski cerkvi v sprevodu prinesli knjigo Boga ter jo postavili na vzvišeno mesto v svetišču. Storite to v svojih družinah, po vaših domovih. Naj se ta val zavesti o središčni vlogi Božje besede v življenju kristjanov širi do vseh mej našega skupnega in osebnega življenja. Naj se nam prizor prinašanja svete knjige vtisne v spomin in zapiše na desno stran srca, da je treba vsak dan postaviti Božjo besedo na osrednje mesto v življenju. Ta zavest naj ohranja Sveto pismo doma, v dnevni sobi na vidnem mestu. Naj bo odprto, da bo vabilo k branju, pa četudi samo ene vrstice, mimogrede. Zavedajmo se: v Božji besedi je že skrit odgovor na vsak naš življenjski položaj. In zato tudi edina, poudarjam, edina prava rešitev. Če to verujemo, nam bo Bog lahko govoril sredi vsakdanjega življenja po svoji besedi. In takrat bomo začutili resničnost besede duhovnika Ezra: »Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč« (Neh 8,10). Naj v tem letu postane osrednja izkušnja vseh, da je Božja beseda v naši sredi izvor veselja tudi v stiskah in težavah, ker prinaša življenje. Na ta način bo postalo naše življenje odprta knjiga, ki bo s svojim pričevanjem razlagala vrstice Svetega pisma.

Jure Koželj, župr.