Vsak večer ob 21. uri molimo tri dele rožnega venca za mir v svetu, posebej v Ukrajini. Molitvi se lahko pridružite preko Facebooka ali Zooma.