V soboto, 14. 1. 2017, po večerni maši smo v dvorani pastoralnega doma prisluhnili koncertu Komornega zbor AVE. Zbor je nastopil s programom, kakršnega bodo izvedli na koncertu v Ljubljani dne 21. 1. 2017. Pod umetniškim vodstvom prof. Marka Vatovca je zbor najprej zapel štiri motete na gregorijanske melodije in nato tri zahvalne speve skladatelja Johanesa Bramsa. Nadaljevali so s slovensko zborovsko božično pesmijo Tiha zemlja ter dvema priredbama prekmurskih ljudskih pesmi. Zbor je v letu 2016 sodeloval na mednarodnem tekmovanju v Nišu, kjer je prejel najvišjo nagrado za najboljšo izvedbo celotnega programa.Od tam so prinesli venček srbskih narodnih, ki jih je zbor tudi temperamentno zapel. Za konec so zapeli še venček slovenskih narodnih v priredbi Damijana Močnika. Zbor nas je navdušil z ubranim petjem in kakovostno interpretacijo. Po zasluženem močnem aplavzu nas je zbor nagradil še s pesmijo Sonce že zahaja, ki je stalnica zbora že od njegovega začetka.

Bernardka Osovnikar