Za januarsko misijonsko spodbudo vas misijonska skupina vabi, da si ogledate film, ki prikazuje življenje sv. Rite. Film prikazuje, kako je po Božji milosti, molitvah in veri Marjete Kasijske prišlo do sprave med dvema sprtima družinama v srednjeveški Italiji.
Danes sv. Rito imenujemo svetnica nemogočega in se k njej zatekamo v hudih stiskah in brezupnih situacijah. Po njej se uresničuje vera in zaupanje v Boga, da pri njem ni nič nemogoče.

POVEZAVA DO FILMA (MARJETA KASIJSKA 1. IN 2. DEL)

(geslo: milost)

POVEZAVA DO MOLITEV