Za veroučence 7. in 8. razreda je bil v okviru priprav na zakrament svete birme, ki ga bodo prejeli v prihodnjem letu, organiziran prvi duhovni vikend. Potekal je med 16. in 18. januarjem v Adergasu. Bodoči birmanci so pod vodstvom župnika Jureta in kateheta Matevža ter ob pomoči animatorjev odkrivali pravo podobo Boga, bilo pa je tudi dovolj časa za druženje in medsebojno spoznavanje. Duhovni vikend se je zaključil s sveto mašo, ki so se je udeležile tudi družine birmancev. Tako organizatorji kot udeleženci so bili z duhovnim vikendom zelo zadovoljni in se že veselijo naslednjega.