Dragi starši, farani, sorodniki, prijatelji … Tudi letošnje leto imamo možnost nameniti delček dohodnine nevladnim organizacijam. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato donacija za vas ne pomeni dodatnega stroška. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.
Za to vas prisrčno vabimo, da velikodušno namenite svoj delček dohodnine našemu Rahelinemu vrtcu – hiši otrok montessori, ki deluje v okviru župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika. Mi pa vam zagotavljamo, da se bomo z vašo pomočjo še naprej trudili vzgajati naše najmlajše državljane v duhu za vrednote, solidarnosti in pripadnosti, da bodo postajali samostojni in odgovorni odrasli.
Kako lahko namenite 0,5% dohodnine za naš vrtec?
Zahtevo za namenitev 0,5% deleža dohodnine, ali pa zahtevo za spremembo lahko kadar koli do konca tekočega leta sporočite Davčni upravi, in sicer na naslednje načine:

– obrazec, ki ga najdete na koncu tega sporočila ali pri verskem tisku, izpolnite, odrežite in ga pošljete na svoj davčni urad (DURS) oz. izpostavo (obrazec lahko tudi enostavno natisnete s strani www.dobrodelen.si).
Davčna številka župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika – OE Rahelin vrtec – hiša otrok montessori je: 14571439.
Bog lonaj za vso dobroto.

Eda šteblaj, ravnateljica

Obrazec za donacijo dohodnine.