Na Golem Brdu pri Komatarjevih je bil blagoslov križa, ki so ga domači skrbno obnovili. Križi in kapelice, ki so postavljeni po naših vaseh in naseljih, pričajo o vernosti, zaupanju naših prednikov v Božjo pomoč in varstvo. Zahvala vsem, ki skrbijo, da se ta sveta znamenja obnavljajo in ohranjajo. Naj Božji blagoslov spremlja naše delo in nas varuje na vseh poteh. Naj bo križ, ki je znamenje odrešenja, tudi v sedanjem času vabilo, da sprejmemo svoj križ in hodimo za Jezusom, kot smo zapeli pri blagoslovu križa.