Na odboru komisije za bogoslužje in oznanjevanje sta bila podana dva zanimiva in lepa predloga.

Od jaslic, ki smo jih naredili po naših domovih, prinesimo k mašam svetega večera ali k božičnim mašam po en kipec (lahko pastirčka, Jezusa, Marijo, Jožefa …), ki mora biti podpisan, in ga položimo v jaslice v cerkvi. Gospod župnik bo kipce blagoslovil, po maši bomo blagoslovljene kipce odnesli domov in jih položili v jaslice, tako bodo blagoslovljene tudi naše jaslice. Seveda jih z blagoslovljeno vodo in kadilom blagoslovimo tudi sami na vse tri svete večere.

Povabljeni ste, da domače jaslice fotografirate in fotografije prinesete v cerkev. Če želite, fotografije tudi podpišite. Zadaj pod korom bomo te fotografije razstavili, tako da bodo na ogled vsem obiskovalcem naše cerkve. Vsako leto smo šli na izlet in si ogledali jaslice kje drugje, letos pa bomo lahko videli, kakšne jaslice naredimo po naših domovih.