Župnija Preska v okviru Zavoda Biblično gibanje pripravlja Svetopisemske večere s sestro dr. Snežno Večko

Na poti k Bogu vsak človek prehodi podobne korake kot ljudje, ki jih srečujemo na straneh Svetega pisma.

V letu 2021/22 se bomo ob njih učili naše hoje z Bogom, kakor nam jo razkriva Prva Mojzesova knjiga.

Prvo srečanje bo v četrtek, 10. junija, 20.00–21.30, nato od oktobra dalje na drugi četrtek v mesecu ob isti uri.

Srečanje lahko spremljate fizično v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Preski ali pa preko Zooma na tej povezavi (Meeting ID: 936 3349 1423 Passcode: 983504) ali preko YouTuba:


Vabljeni k poglabljanju v spoznanja o Bogu in človeku, ki nam jih je razodel sam Bog!