Velikonočno tridnevje smo začeli s slovesno sveto mašo, pri kateri smo se spominjali Jezusove postavitve zakramentov sv. evharistije in mašniškega posvečenja ter zapovedi ljubezni. Med mašo so se zadnjič pred sobotnim večerom oglasili zvonovi in orgle. Župnik je 12 ključarjem umil noge v spomin na trenutek, ko je Jezus z umivanjem nog svojim učencev dal zgled služenja bližnjemu. Na koncu maše je bilo Najsvetejše preneseno v ječo pri stranskem oltarju, kjer je bilo izpostavljeno v molitev.