Za Hafnerjevo kapelico se pripravlja dokumentacija, na podlagi katere bo občina v sodelovanju z župnijo poleti izvedla njeno celovito prenovo. Kapelico je zasnoval arhitekt Plečnik, pri risanju načrtov pa mu je pomagal njegov takratni asistent Valentinčič. Ker gre za pomemben objekt kulturne dediščine, se hkrati s pripravo popisov zbira arhivske in zgodovinske podatke, s pomočjo katerih se razjasni, kakšna je bila kapelica ob izgradnji.

Nekaj dejstev namreč ni jasnih – ali je je bila že ob izgradnji kapelice kamnita obloga fasade prebeljena, ali so bile na koncu šperovcev že prvotno pritrjene številke postaj križevega pota, kdaj je bila nameščena lesena mreža nad kovinskimi vrati, kdaj in kam so bili odneseni Kristusov korpus in angeli, kdaj so se na kapelici izvajale prenove (npr. preslikava okvirja slike), ali so se od izgradnje kapelice na njej zgodila še kakšne spremembe … Nekaj do sedaj zbranega gradiva si lahko ogledate tukaj.

Če ima kdo shranjene stare fotografije, na katerih je kapelica ali kakršnokoli drugo gradivo v zvezi s kapelico, ali pa ve kakršnekoli podatke o njenem nastanku, zgodovini in spremembah, je naprošen, da to do konca maja javi pripravljavcu načrtov Vidu Klančarju (041 338 927, vid.klancar@gmail.com).
Že v naprej Bog lonaj.