Spoštovana sestra in brat v Kristusu!

Kot pravi papež Frančišek v svoji poslanici z naslovom »Božja beseda je dar. Drugi je dar.«, je postni čas priložnost za nov začetek, čas, ki odločno poziva k spreobrnjenju, k temu, da se ne zadovoljimo s povprečnostjo, pač pa rastemo v prijateljstvu z Gospodom. »Temelj vsega je Božja beseda; ki smo jo v tem času povabljeni še bolj vztrajno poslušati in meditirati,« nam pravi papež.

Zato bomo, tako kot lani, tudi letos v Preski imeli postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju pod naslovom “Tvoj Oče, ki vidi na skrivnem”.

Izvajali jih bomo po gradivu, ki ga pripravlja jezuit p. Janez Poljanšek, potekale pa bodo od 1. marca do 19. aprila 2017.

Srečevali se bomo ob sredah v Kapeli sv. Družine v Pastoralnem domu v Preski. Začnemo z mašo ob 18h, po maši pa sledi podelitev molitvenih izkušenj do 19.30h.

Vsi, ki se boste prijavili, boste gradivo prejemali po e-pošti ali pa osebno na srečanjih.

Prijave in informacije: Iztok Žebovec, tel. 040/813-509 ali e-pošta: iztok.zebovec@rkc.si.

Uvodno zgibanko z najosnovnejšimi informacijami najdete tukaj.

Povabite še koga, za katerega menite, da bi ga zanimala in duhovno okrepila ta oblika duhovne poti k velikonočnem vstajenju, h Kristusovi zmagi nad smrtjo.

Želimo vam blagoslovljene postne dni!