Voditeljica: Ivanka Šušteršič (031 393 052)

Kdaj: srečanja sodelavcev vsako drugo sredo v mesecu po večerni sveti maši