Vzgojne smernice veroučne šole

Kateheti smo na vašo željo poklicani, da vaše otroke vzgajamo v veri. Ker je vera odnos z Bogom, ki zadeva tudi odnos z bližnjim, je odnos tisti, ki ga želimo z vzgojo okrepiti. K vzgoji v odnosu do Boga ste najprej poklicani starši in tudi nam katehetom neizmerno pomagate, če z otroki redno obiskujete nedeljsko mašo, molite in imate različne družinske pobožnosti (romanja, blagoslovi, branje Svetega pisma …). Kateheti smo zavezani, da otroke vzgajamo v tem, kar nam zapoveduje in omogoča Cerkev. Sestavni del vzgoje do Boga je torej molitev, branje Svetega pisma, učenje o Bogu. Vse to omogočamo vašemu otroku pri verouku.

Verska vzgoja pa je vezana tudi na zapoved ljubezni do bližnjega. Zato si kateheti prizadevamo, da v razredu skrbimo za medsebojno spoštovanje, za to, da se vsakdo čuti sprejetega, in za to, da vsak dobi priložnost, da izrazi svoje mnenje. V konfliktnih situacijah smo dolžni ravnati evangeljsko, kar pomeni, da omogočamo, da posameznik sprejme odgovornost za svoja dejanja ter da pride do odpuščanja in sprave. Predvsem odpuščanje in sprava sta pomembna temelja vsake skupnosti, posebej krščanske skupnosti, zato tudi veroučnega razreda. Veseli bomo, če boste starši naša vzgojna prizadevanja podprli z zgledom in besedo. Seveda smo vam kateheti vedno na voljo za pogovor, prosimo pa vas tudi za molitev, da bomo mogli vašim otrokom predati naprej vse zgoraj napisano.

 

Pravila veroučne šole

 • Starši otroke (vse, ne samo prvošolcev) vpišejo k verouku 5. ali 6. septembra 2023 med 16.00 in 18.30 in ob tej priložnosti poskrbijo za nakup učbenikov, vpisnico pa izpolnijo že pred tem v elektronski obliki (povezava je objavljena na župnijski spletni strani). Kdor še ni vrnil veroučnega spričevala, naj tudi to uredi ob vpisu.
 • Z rednim veroukom bomo začeli v ponedeljek, 11. septembra.
 • Veroučenci redno obiskujejo veroučne ure in nedeljsko sveto mašo.
 • Nedeljska sveta maša je najlepši in najboljši način za srečanje z Bogom. Hvalevredna je sicer vsaka druga oblika molitve, vendar ta ne prekaša navzočnosti Jezusa Kristusa pod podobo kruha in vina. Zato reden obisk nedeljske in praznične svete maše, poleg rednega obiska verouka, spada k temeljni pripravi na prejem zakramentov (evharistija, spoved in birma).
 • Pri odsotnosti z veroučnih ur je potrebno opravičilo staršev (pisno ali ustno), saj se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo, ko nam zaupate vaše otroke. Opravičilo naj veroučenci prinesejo najkasneje do naslednje ure, še bolje pa je izostanke napovedati vnaprej (npr. po elektronski pošti).
 • Veroučenci k uram prihajajo v copatih, saj si prizadevamo za snažnost pastoralnega doma.
 • Veroučenci k uram redno prinašajo učbenik, urejena delovni in liturgični zvezek ter pisala.
 • Veroučenci sproti delajo domače naloge. Ob morebitni odsotnosti sami rešijo naslednjo lekcijo.
 • V primeru kakršnih koli nejasnosti in težav naj starši stopijo v stik s katehetom.

 

Vabila in spodbude za veroučno leto 2023/2024

 • Veroučenci so lepo povabljeni, da se aktivno vključijo v življenje župnije kot ministranti, pevci v otroškem pevskem zboru, pritrkovalci, skavti …
 • Posamezni razredi bodo enkrat ali dvakrat v veroučnem letu sodelovali pri nedeljski dopoldanski sveti maši. Udeležijo naj se je skupaj s svojimi družinami.
 • Spoved veroučencev bo pred največjima praznikoma, veliko nočjo in božičem, organizirana v okviru veroučnih ur, prejem zakramenta sprave na začetku in koncu šolskega leta pa naj spodbudijo starši in botri.
 • Lepo povabljeni, da naročite reviji Mavrica (druzina.si/mavrica) in Ministrant.
 • V nedeljo, 10. septembra 2023, bo pri maši ob 9.30 blagoslov šolskih torb.
 • Spodbujamo udeležbo veroučencev pri molitvi rožnega venca v oktobru, osemdnevnici pred božičem in šmarnični pobožnosti v maju.
 • V soboto, 2. decembra 2023, bo na oratorijskem dnevu priložnost za izdelavo adventnih venčkov.
 • Med božičem in praznikom Gospodovega razglašenja bo potekala trikraljevska akcija. Veroučenci, ki bi želeli sodelovati kot koledniki, naj se v začetku decembra javijo svojemu katehetu.
 • Na cvetno soboto, 23. marca 2024, se bo v okviru oratorijskega dneva izdelovalo butarice.
 • Veroučenci bodo posebej povabljeni k počastitvi Jezusa v Božjem grobu na veliko soboto (30. marca 2024) dopoldan, razpored molitvenih ur po razredih bo objavljen v oznanilih.
 • Lepo je, če se celodnevnemu češčenju, ki ga imamo v naši župniji na praznik rojstva Janeza Krstnika 24. junija, pridružijo tudi veroučenci in njihovi starši. Na ta dan bodo veroučenci prejeli spričevala.
 • Vsi veroučenci vabljeni tudi na oratorij, ki bo potekal med poletnimi počitnicami.

Save

Save