Voditelja: Jure Koželj in Matevž Vidmar

Kdaj: redni verouk, duhovni vikend in ostala srečanja

Opis:

Birmanski program bo letos še bolj bogat, saj se bližamo osebnim binkoštim, ki se bodo zgodile aprila. Kot so učenci prihod Svetega Duha zaradi Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja bolj bogato doživljali, tako bomo tudi v letošnjem birmanskem programu želeli še bolj doživeti stik z našim Odrešenikom.

Poleg rednega obiska svete maše in verouka bodo letos birmanci sodelovali:

  • Vsak prvi petek v mesecu z molitvijo rožnega venca pol ure pred večerno sveto mašo in udeležbo pri maši.
  • Tednu po prvem petku bo sledil »birmanski teden«, to bo teden, ko se bodo odvijale birmanske skupine. Birmanci se bodo v tem tednu srečali v skupini z animatorji, kjer se bodo v pogovoru in aktivnostih pripravljali na prejem zakramenta.
  • Birmanske sobote (21. 10., 19. 11., 16. 12., 17. 2.) bodo potekale od 14. pa nekje do 16. ure, večinoma bodo med nami zanimivi gostje, na koncu pa bomo druženje končali z adoracijo v kapeli.
  • Birmanska nedelja (22. 10., 27. 11., 17. 12., 25. 2., 18. 3.) – takrat bodo birmanci s stalnimi uvodi (pesem slednica, veroizpoved in pozornost na prisotnost Svetega Duha pri evharistiji) sodelovali pri maši.

Od 26. do 28. januarja (od petka pozno popoldan do kosila v nedeljo) bomo odšli na duhovni vikend.

Poleg naštetega pa se od vsakega bodočega birmanca ali birmanke pričakuje, da se bo z aktivnim sodelovanjem vključil v življenje župnije na vsaj enem področju po lastni izbiri. Možne dejavnosti so: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, branje beril, ministriranje, pritrkavanje, biblična skupina, čiščenje cerkve, molitvena skupina in pomoč pri katehezi za mlajše veroučence, družbeno koristno delo. Birmanci lahko tudi sami predlagajo še kakšen način sodelovanja, ki pa ga mora vnaprej odobriti g. župnik.

Seveda pa povabilo k poživitvi sodelovanja v župniji ne velja le za birmance, temveč za njihove celotne družine in tudi vse ostale župljane.